Nhà Đất Bán

Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/10/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/10/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/10/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/10/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/10/2021
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/10/2021
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/10/2021
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/10/2021
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/10/2021
Giá
: 2 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 11
Quận/huyện
: Cầu Giấy, Hà Nội
11/08/2021
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Giá
: 6.6 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 61.50 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully