Bán Nhà Mặt Phố

Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 Trệt 2 Lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 6200 Tỷ
Diện tích
: 39.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/07/2020
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 55.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 66.50 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/06/2020
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 87 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/06/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/06/2020
Giá
: 8.1 Tỷ
Diện tích
: 86.7 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/06/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 46.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2020
Giá
: 8.2 Tỷ
Diện tích
: 51.24 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/06/2020
Giá
: 8.1 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/06/2020
Giá
: 16 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/06/2020
Giá
: 11.8 Tỷ
Diện tích
: 61.65 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/06/2020
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 17.5 Tỷ
Diện tích
: 132.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 12.5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 4.4 Tỷ
Diện tích
: 36.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/06/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully