Bán Nhà Riêng

Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 7.9 Tỷ
Diện tích
: 62.40 m²
Kết cấu
: 5 tầng
Quận/huyện
: Quận 10, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 67.50 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 5,5 Tỷ
Diện tích
: 42 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 10200000000 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 67.50 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/07/2020
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 65.00 m²
Kết cấu
: 5 tầng
Quận/huyện
: Quận 11, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Giá
: 3,95 Tỷ
Diện tích
: 45 m²
Kết cấu
: 1 trệt 3 lấu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 90.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 57.60 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 57.60 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Giá
: 4.3 Tỷ
Diện tích
: 52.50 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/07/2020
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 35.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/07/2020
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/06/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully