Bán Nhà Riêng

Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/10/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/10/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/10/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/10/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/10/2021
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/10/2021
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/10/2021
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/10/2021
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 50.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2021
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 50.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2021
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 79.80 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/07/2021
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 79.80 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/07/2021
Giá
: 3.6 Tỷ
Diện tích
: 32.80 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/07/2021

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully