Bán Nhà Riêng

Giá
: 4.55 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 109.62 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Giá
: 7.1 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 48.80 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/11/2020
Giá
: 4.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/11/2020
Giá
: 6.6 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 109.20 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 4.55 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/11/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 39.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Quận 11, Hồ Chí Minh
17/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/11/2020
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/11/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully