Cho Thuê Nhà Mặt Phố

Giá
: 10 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2021
Giá
: 10 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/07/2021
Giá
: 27 Triệu
Diện tích
: 55.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Giá
: 60 Triệu
Diện tích
: 160.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/11/2020
Giá
: 20 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/11/2020
Giá
: 20 Triệu
Diện tích
: 64.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/10/2020
Giá
: 60 Triệu
Diện tích
: 160.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/10/2020
Giá
: 35 Triệu
Diện tích
: 120.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/08/2020
Giá
: 35 Triệu
Diện tích
: 104.00 m²
Kết cấu
: 1T+3L+ST
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/08/2020
Giá
: 25 Triệu
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Giá
: 27 Triệu
Diện tích
: 92.25 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 17 Triệu
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: mặt bằng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/03/2020
Giá
: 35 Triệu
Diện tích
: 118.80 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Giá
: 32 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Quận/huyện
: Hoàng Mai, Hà Nội
17/07/2019

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully