Cho Thuê Nhà Riêng

Giá
: 4 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/07/2021
Giá
: 4 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2021
Giá
: 5 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Giá
: 5 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Giá
: 15 Triệu
Diện tích
: 50.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Giá
: 4.5 Triệu
Diện tích
: 17.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/07/2021
Giá
: 4.5 Triệu
Diện tích
: 17.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/07/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/03/2021
Giá
: 11 Triệu
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/08/2020
Giá
: 6 Triệu
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/08/2020
Giá
: 7 Triệu
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2019
Giá
: 7 Triệu
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2019
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2019
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 62.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/06/2019
Giá
: 18 Triệu
Diện tích
: 137.5 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/06/2019
Giá
: 12 Tỷ
Diện tích
: 64 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/06/2019

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully