Giá
: 4.54 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 17.5 Tỷ
Diện tích
: 132.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 46.00 m²
Kết cấu
: 1 trệt 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 12.5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 4.4 Tỷ
Diện tích
: 36.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
08/06/2020
Giá
: 6.45 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
06/06/2020
Ordered successfully