Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
22/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
21/10/2021
Giá
: 4.35 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
21/10/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
20/10/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/10/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/10/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/10/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/10/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
14/10/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
14/10/2021
Ordered successfully