Giá
: 12 Tỷ
Diện tích
: 64 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
03/06/2019
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 68 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
03/06/2019
Giá
: 5.6 Tỷ
Diện tích
: 68 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
03/06/2019
Ordered successfully