Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/10/2021
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/10/2021
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/10/2021
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/10/2021
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
10/10/2021
Giá
: 2 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 11
Quận/huyện
: Cầu Giấy , Hà Nội
11/08/2021
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
20/07/2021
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
20/07/2021
Giá
: 4 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/07/2021
Giá
: 4 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2021
Ordered successfully