Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/05/2020
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 60.75 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8.7 Tỷ
Diện tích
: 120.00 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 63.00 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 48.30 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 10 Tỷ
Diện tích
: 49.50 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8.2 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Ordered successfully