Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/06/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/06/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 75 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/06/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 37.40 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/06/2020
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Gò Vấp , Hồ Chí Minh
18/06/2020
Giá
: 8.2 Tỷ
Diện tích
: 51.24 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/06/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/06/2020
Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/06/2020
Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/06/2020
Giá
: 5.6 Tỷ
Diện tích
: 75.20 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/06/2020
Ordered successfully