Giá
: 5.6 Tỷ
Diện tích
: 51.20 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2020
Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 96.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 2 Tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2020
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2020
Giá
: 7.2 Tỷ
Diện tích
: 73.60 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2020
Giá
: 10 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2020
Giá
: 7.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
03/06/2020
Giá
: 9.8 Tỷ
Diện tích
: 79.20 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
03/06/2020
Giá
: 3.85 Tỷ
Diện tích
: 28.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/06/2020
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/06/2020
Ordered successfully