Giá
: 8.7 Tỷ
Diện tích
: 104.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
20/10/2020
Giá
: 4.75 Tỷ
Diện tích
: 70.40 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/10/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 58.80 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/10/2020
Ordered successfully