Giá
: 5.7 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/06/2020
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/06/2020
Giá
: 8.95 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/06/2020
Giá
: 5,9 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/06/2020
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/06/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 72.60 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/06/2020
Giá
: 3.95 Tỷ
Diện tích
: 56.25 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/06/2020
Giá
: 3,28 Tỷ
Diện tích
: 33.20 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/06/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/05/2020
Ordered successfully